Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  ZAPROSZENIE (bezpłatny wstęp na Seminarium i koncert muzyki dawnej)
13 Października 2017, 10:00 bezpłatny
  ZAPROSZENIE (bezplatny wstęp na koncert muzyki dawnej. Początek o godzinie 20:00)
13 Października 2017, 10:00 bezpłatny
  Przejazd autobusem z Wrocławia do Wojnowic i z powrotem
13 Października 2017, 10:00 15,99 zł

Organizatorem Seminarium jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu we współpracy z Deutsches Kulturforum Oestliches Europa oraz Redakcją New Eastern Europe. Seminarium odbywa się z okazji obchodów 500-lecia Reformacji.

Szczegółowy program zostanie opublikowany do końca sierpnia


Pierwszy dzień, 12 października 2017 roku

12:00-12:30 Powitanie uczestników

Prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu - Jan Andrzej Dąbrowski

Dyrektor Deutches Kulturforum Ostliches Europa - Ariane Afsari

Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Cornelius Ochmann


12:30 - 13:00 - Wykład wprowadzający: Reformacja na Śląsku

13:00 - 15:00 Część I: Reformacja w Niemczech dzisiaj

Adam Reichardt, New Eastern Europe - moderator

15:00 - 16:00 Obiad

16:00 - 16:30 Wykład wprowadzający: Obchody 500-lecia Reformacji w Polsce. Wpływ Reformacji na region Europy Środkowej i Wschodniej.

16:30 - 18:30 Część II : Działalność kościołów protestanckich w regionie Europy Środkowej i Wschodniej dzisiaj

18: 30 Podsumowanie seminarium.

Słowo podsumowujące: Cornelius Ochmann

19:00 Kolacja

20:00 Koncert Pieśni Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie Reformacji.

Wykonawcy: Julia Doszna - śpiew i Antoni Pilch - lutnia.

Repertuar koncertu oparty jest o pieśni i muzykę lutniową polskiego i europejskiego Renesansu, na tle której zaprezentowane zostaną pieśni z kręgu Reformacji. Wśród pieśni znajdą się kompozycje Johna Dowlanda, Michaela Praetoriusa, Cypriana Bazylika i innych mistrzów Renesansu a także madrygał : Venus z tekstem staroruskim oraz kilka rusińskich pieśni ze zbiorów Oskara Kolberga, wykazujących proweniencję z XVI w.


Zobacz również:

konferencje konferencje w wojnowice wydarzenia WOJNOWICE